Jan Steenlaan 5C
3723 BS Bilthoven
Telefoon: +31636101048
Email: training@zorgvoorkennis.nl

 Twitter  LinkedIN  Google Plus
 

Zorg voor Kennis!

Innovatief scholingsbureau voor (thuis)zorg en gemeenten

De vernieuwingen in de zorg gaan snel. Dat vraagt om scholing van uw medewerkers. Actuele onderwerpen zijn het indiceren in de zorg/Wmo en het werken in zelfstandige teams. ZorgvoorKennis is specialist als het gaat om deze onderwerpen.

Aanbod voor (thuis)zorgorganisaties

Aanbod voor gemeenten, gemeentelijke diensten en sociale wijkteams

De modules komen tot stand met medewerking van deskundigen in het veld. Accreditering verloopt via het Kwaliteitsregister van V&VN en het Registerplein. ZorgvoorKennis is erkend door het CRKBO en is vrijgesteld van BTW.