Jan Steenlaan 5C
3723 BS Bilthoven
Telefoon: +31636101048
Email: training@zorgvoorkennis.nl

 Twitter  LinkedIN  Google Plus  Youtube
 

Zorg voor Kennis!

Innovatief scholingsbureau voor (thuis)zorg en gemeenten

De nascholing van medewerkers staat bij veel organisaties op de agenda. ZorgvoorKennis is specialist als het gaat om indiceren van zorg en ondersteuning en de inzet van classificatiesystemen.

Aanbod voor (thuis)zorgorganisaties

Aanbod voor gemeenten en sociale wijkteams

Modules komen tot stand met medewerking van deskundigen in de sector. Accreditering verloopt via het Kwaliteitsregister van V&VN en het Registerplein. ZorgvoorKennis is erkend door het CRKBO en is vrijgesteld van BTW.