content image

Eén zorgplanmethodiek en hetzelfde dossier voor in het verpleeghuis en de thuiszorg. Dat is mogelijk met het Mikzo® dat vanuit de kwaliteitskaders is ontwikkeld.

De Stichting Mikzo bewaakt de standaard, ZorgvoorKennis heeft een geaccrediteerde scholing (accreditatie V&VN 35522) voor zorgorganisaties en ECD-leveranciers. Voor de gehandicaptenzorg is er MijnMikzo dat aansluit bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

Veel organisaties die in Nederland ouderenzorg bieden, zijn op zoek naar de bedoeling. Daarbij gaan zij letterlijk aan de slag met de doelen die zorgmedewerkers stellen bij iedere cliënt. Meestal blijven zij vasthouden aan het bestaande stelsel met doelen vanuit de vier domeinen. De meest innovatieve organisaties laten het werken met deze doelen deels, grotendeels of helemaal los. Waarom is de zorg hier mee bezig? Welke nieuwe wegen slaan zij in en wat levert dit op? Lees meer...

content image

Naast het Mikzo biedt ZorgvoorKennis ook geaccrediteerde basistrainingen en experttrainingen met het Omaha System.

De duur van de geaccrediteerde basistraining is 3 uren. Accreditatie V&VN onder nummer 325520.

De duur van de geaccrediteerde experttraining is 6 uren. Accreditatie V&VN onder nummer 325521.

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ.