ZorgvoorKennis is een opleidingsbureau voor zorg- en wijkteams met modules op basis van het ZLP, Omaha System, Mikzo, RAI en ZRM. CRKBO-geregistreerd, accreditaties via V&VN en het Registerplein.

Leeroplossingen voor zorgteams

Leeroplossingen voor wijkteams

content image

Verzorgenden en verpleegkundigen bieden persoonsgerichte zorg en stellen planmatig een zorgplan op. Met het Meetinstrument Kwaliteit van Zorg (Mikzo) kan dat snel en compleet.

Het is ook mogelijk om met dit instrument de doelen in het Zorgleefplan met de vier domeinen nauwkeurig te bepalen. 

Omaha System wordt als classificatiemethode ook ingezet. Deze methode is bij uitstek geschikt om een indicatie op te stellen in de thuiszorgsituatie. 

Voor het werken volgens het kwaliteitskader biedt ZorgvoorKennis drie begeleidingstrajecten.