ZorgvoorKennis biedt indicatiemethodieken aan voor de thuiszorg, de langdurige zorg en het sociaal domein. Deze worden 'open source' aangeboden met begeleiding voor een optimale implementatie.

content image

Verpleegkundigen en verzorgenden die met het Mikzo of Omaha System een persoonsgericht zorgplan maken en op de juiste wijze rapporteren.

Dat krijgt uw zorgorganisatie met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis. 

ZorgvoorKennis biedt onderwijsmodules voor het werken met Omaha System en het Mikzo in de thuiszorg en intramuraal.

Leeroplossingen voor zorgteams 

content image

Resultaatgericht werken met de inzet van de Resultaatbepaler© en grip op zorginzet en zorgbudget.

Sociale wijkteams kunnen met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis hun slagkracht vergroten.

Leeroplossingen voor wijkteams

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ