Persoonsgerichte zorgplannen met heldere doelen waar verzorgenden mee uit de voeten kunnen. Dat krijgt uw zorgorganisatie met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis. 

Leeroplossingen voor zorgteams 

Ondersteuningsplannen in de Wmo met heldere doelen. Zicht en grip op lastige casussen. Sociale wijkteams kunnen met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis hun slagkracht vergroten.

Leeroplossingen voor wijkteams

De modules zijn geaccrediteerd door V&VN en SKJ.

ZorgvoorKennis is een ontwikkel- en onderwijsbureau voor zorgorganisaties en gemeenten. CRKBO-geregistreerd en specialist in het methodisch en persoonsgericht werken in de zorgsector.