content image

Eén methodiek voor de thuiszorg, de geriatrische revalidatie en het verpleeghuis. Allemaal werken met hetzelfde dossier en makkelijk op de juiste wijze rapporteren.

Dat is mogelijk met het classificatiesysteem Mikzo® dat vanuit de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging is ontwikkeld.*

Zorgmedewerkers en zorgorganisaties kunnen hiermee persoonsgericht werken en voldoen aan alle voorwaarden.

* Het Mikzo® is beschikbaar in de gangbare ECD's.

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ.