content image

Een passend zorgplan maken. Eenvoudig rapporteren. Eén methodiek en één dossier voor de thuiszorg, de GRZ en het verpleeghuis.

Dat is mogelijk met het classificatiesysteem Mikzo® dat vanuit de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging is ontwikkeld.*

Professionals en zorgorganisaties kunnen hiermee voldoen aan alle voorwaarden en goed communiceren met hun cliënten.

* Het Mikzo® is beschikbaar in de gangbare ECD's.

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ.