content image

ZorgvoorKennis biedt passende oplossingen voor het persoonsgericht werken in de thuiszorg en de langdurige zorg.

Het resultaat is dat verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders op doelmatige wijze een zorgplan opstellen en op de juiste wijze rapporteren.

Leeroplossingen voor zorgteams 

content image

Doelmatig werken in de wijk met de inzet van de Resultaatbepaler©.

Sociale wijkteams kunnen met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis hun slagkracht vergroten.

Leeroplossingen voor wijkteams

content image

De weg naar een goed lopende (digitale) organisatie vraagt om een heldere visie, een zorgvuldige aanpak en passende scholing.

ZorgvoorKennis heeft hier ervaring mee en helpt zorgorganisaties bij alle stappen. Sven Gutker de Geus en zijn collega's maken er samen met u een succesvol traject van. 

> Methodes en leermaterialen

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ.