content image

ZorgvoorKennis is specialist in het methodisch werken en biedt passende oplossingen met de zorgplanmethodieken Mikzo, Mikzo Schalock, Nanda NIC NOC en Omaha System voor het persoonsgericht werken in de thuiszorg en de langdurige zorg. 

Daarmee kunnen professionals in de zorg methodisch en op doelmatige wijze een zorgplan opstellen en op de juiste wijze rapporteren.

Leeroplossingen voor zorgteams 

content image

Doelmatig werken in de wijk met de inzet van de Resultaatbepaler©.

Sociale wijkteams kunnen met de materialen, de modules en de begeleiding van ZorgvoorKennis hun slagkracht vergroten.

Leeroplossingen voor wijkteams

ZorgvoorKennis is CRKBO-geregistreerd, modules zijn geaccrediteerd door V&VN en het SKJ.