content image

Zorgplanspecialist
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

Vernieuwing staat hoog op de agenda in de zorg om de uitdagingen nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Participatie van cliënten, kwaliteit van zorg met indicatoren en meer doen met minder personeel zijn actuele onderwerpen. In alle gevallen spelen digitale middelen een grote rol. Hoe kun je daar als zorgorganisatie slagvaardig mee omgaan?

Van huidig naar gewenst

Om vast te stellen of een transitie het beoogde resultaat heeft opgeleverd stelt de organisatie vast wat de huidige situatie is en hoe de gewenste situatie er uit ziet. Het gaat hier vooral om de werkprocessen. Welke informatie wordt op welke plaats vastgelegd? Hoe wordt er samengewerkt en wie doet wat? Wordt er dubbel werk of onnodig werk gedaan? Hoe ondersteunen digitale middelen de werkprocessen?

Van A naar B naar C

In Fase A maakt het management het plan op basis van de eigen visie en de eisen vanuit de omgeving. De antwoorden op de vragen die hierboven zijn genoemd gaan hierin mee. In fase B wordt het plan uitgevoerd. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de onderstroom die er bij iedere transitie is: medewerkers willen diep in hun hart graag terug naar de oude situatie. Een klein deel wil wel naar de nieuwe situatie, een klein deel zet alles in om terug te keren naar de oude situatie en een groot deel gaat mee met de stroom. Het is belangrijk om de stroom richting de nieuwe situatie te laten gaan. Met aandacht voor de weerstand en met de boodschap vanuit het management: ‘maar wij gaan wel naar de nieuwe situatie’. In fase C kunnen de vruchten worden geplukt en zie je nog wel eens dat die blijven hangen. De aandacht van het management is al weer naar een nieuw project en het gevaar is dat medewerkers weer terugvallen naar de oude situatie. ZorgvoorKennis heeft een unieke oplossing voor de borging met digitale leercomponenten in het digitale dossier.

Wie hebben er invloed?

In de zorg zijn alle doelgroepen van belang: cliënten en hun naasten, verzorgenden, managers, behandelaren. Alle groepen hebben invloed en kunnen de transitie maken of breken. Wat weinig wordt gedaan, maar wat wel erg kan helpen is het meten en monitoren waar de personen uit de groepen ‘uithangen’. Vraag ze wat ze ervaren, meet het en bespreek het!

Kosten en opbrengsten

Kosten voor externe begeleiding van een transitie kan worden meegenomen in de begroting. Als het goed is verdient de organisatie dit terug in fase C en daarna. Het is mogelijk om deze winst ook te meten en zichtbaar te maken. Neem contact op om samen een traject te bespreken.