Kwaliteit en accreditatie

ZorgvoorKennis gaat er vanuit dat de beste resultaten van een organisatie voortkomen uit gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers die zelf werken aan kwaliteit. De ontwikkelde leeroplossingen sluiten hier op aan en zijn zo veel mogelijk op maat gemaakt.

Het materiaal is in eigen beheer ontwikkeld en valt onder het copyright. De organisaties waar ZorgvoorKennis mee samenwerkt ontwikkelen de materialen verder door.

De leeroplossingen zijn doelmatig en praktisch. Het onderwijs is oplossingsgericht en probleemgestuurd, de deelnemers gaan zelf aan de slag met casussen.

CRKBO en V&VN

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. 

De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben, als het voor de doelgroep zinvol is, een accreditatie bij V&VN, SKJ of het Registerplein. ZorgvoorKennis is ontwikkelaar van het Mikzo en verstrekt een groene vink aan organisaties die er op de juiste wijze mee werken. 

content image

Voorwaarden, klachtenregeling, reglementen en AVG

 

- algemene voorwaarden

- klachtenregeling

- privacyverklaring

- cookiesreglement

- disclaimer