content image

Ontwikkeling en onderwijs
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

De methodieken Mikzo®, WMOtoGo en LIVZ zijn ontwikkeld met het doel de informatievoorziening vanuit het perspectief van de cliënt en de professional te verbeteren. Gebruikersgroepen willen dit doel bereiken door de methodes verder te ontwikkelen. Deze groepen beheren de classificaties en zien er op toe dat deze correct worden toegepast door software en opleiders te certificeren en de standaarden te bewaken. 

Mikzo-gebruikersovereenkomst

ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 16, 41 en 44. 

Zorgorganisaties die met het Mikzo werken:

 • Attent zorg en behandeling in de Steeg
 • Aumazorg in Lelystad
 • Bloemendael in Baarn
 • Carinova in Deventer
 • De Groenendaal in IJsselmuiden
 • De Wijngaerd in Made
 • Derkshoes in Westerbork
 • Het Spectrum in Dordrecht
 • Huize Winterdijk in Gouda
 • Magentazorg in Heerhugowaard
 • Mennistenerf in Zaandam
 • Riwis in Apeldoorn
 • Valkenhof in Valkenswaard
 • Vilente in Oosterbeek
 • Vredewold in Leek
 • Welstee in Ootmarsum
 • ZINN in Haren
 • Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen
 • Zonnehuis in Vlaardingen
 • Zorggroep Noord West Veluwe in Harderwijk

Verzekeraars laten de keuze van een passend classificatiesysteem aan de zorgaanbieder. De wijkverpleegkundige stelt - conform normenkader en afspraken met de beroepsvereniging V&VN -  op basis van het verpleegkundig proces en klinisch redeneren de zorgbehoefte vast. Dat gebeurt objectief met eenheid van taal, een classificatiesysteem ondersteunt de wijkverpleegkundige hierbij. Het is aan de zorgaanbieder om een passend classificatiesysteem te gebruiken welke aansluit bij de visie van de organisatie. Verzekeraars vinden het belangrijk dat het gebruikte systeem het verpleegkundig proces goed ondersteunt. De zorgmedewerkers dienen goed met het systeem te kunnen werken en dit als ondersteunend te ervaren bij het uitoefenen van het vak conform afspraken V&VN.

content image

Gecertificeerde leveranciers

Jaarlijks ontvangen de leveranciers van software die het Mikzo op de juiste wijze inbouwen een Groene Krul.

Bij gecertificeerde leveranciers kan de zorgorganisatie rekenen op een zorgplan waarin de Mikzo-systematiek is ingebouwd en waarbij het mogelijk is om te rapporteren op doelen.

De gecertificeerde leveranciers in periode 2019-2020 zijn:

- Nedap met het systeem ONS

- Unit4 met het systeem Cura

- Cormel met het systeem QIC

content image

ZorgvoorKennis is aangesloten bij de Stichting VDIR en sluit daarmee aan bij de landelijke ontwikkelingen als het gaat om E-health, gebruik van data en uitwisselbaarheid van gegevens.

ZorgvoorKennis is tevens lid van The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes en sluit daarmee aan bij de ontwikkelingen in Europees verband.

content image

ZorgvoorKennis is aangesloten bij NUTS. Nuts is een samenwerkingsverband tussen partijen die geloven dat het tijd wordt voor een gedeelde voorziening, een netwerk van iedereen en vóór iedereen. De noodzakelijke infrastructuur om te kunnen communiceren in de zorg. Het Mikzo past bij deze visie.

content image

CRKBO en V&VN

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. 

De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben een accreditatie bij V&VN.

content image

Voorwaarden, klachtenregeling, privacy, cookies en AVG

 

- Algemene voorwaarden

- Klachtenregeling

- Privacyverklaring

- Cookiesreglement

- Disclaimer