content image
content image

Zorgplanspecialist
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

De methodiek Mikzo® is ontwikkeld met het doel de informatievoorziening vanuit het perspectief van de cliënt en de professional te verbeteren. De Stichting VDIR beheert de informatiestandaard samen met ZorgvoorKennis en ziet er op toe dat deze correct wordt toegepast door software en opleiders te certificeren en de standaard te bewaken. Gebruikers sluiten aan via een Mikzo-gebruikersovereenkomst.

ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 16, 41 en 44. 

content image

Gecertificeerde leveranciers

Jaarlijks ontvangen de leveranciers van software die het Mikzo op de juiste wijze inbouwen een Groene Krul. Bij gecertificeerde leveranciers kan de zorgorganisatie rekenen op een zorgplan waarin de methode is ingebouwd en waarbij het mogelijk is om te rapporteren op doelen. Gecertificeerd zijn: Nedap, Unit4 en SDB Groep.

content image

 

ZorgvoorKennis is aangesloten bij de Stichting VDIR en sluit daarmee aan bij de landelijke ontwikkelingen als het gaat om E-health, gebruik van data en uitwisselbaarheid van gegevens. ZorgvoorKennis is tevens lid van The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes en sluit daarmee aan bij de ontwikkelingen in Europees verband.

content image

 

 

 

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben een accreditatie bij V&VN.

content image

Governance

 

Algemene voorwaarden   /   Klachtenregeling   /   Privacyverklaring   /  Cookiesreglement   /   Disclaimer