content image

Per 1 juli: Den Dolder, Dolderseweg 148a

content image

training@zorgvoorkennis.nl
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

0636101048

De methodieken Mikzo, WMOtoGo en LIVZ zijn ontwikkeld met het doel de informatievoorziening vanuit het perspectief van de cliënt en de professional te verbeteren. Gebruikersgroepen willen dit doel bereiken door de methodes verder te ontwikkelen. Deze groepen beheren de classificaties en zien er op toe dat deze correct worden toegepast door software en opleiders te certificeren en de standaarden te bewaken. 

ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 16, 41 en 44. 

Zorgorganisaties die met het Mikzo werken:

Attent zorg en behandeling in de Steeg, Mennistenerf in Zaandam, Riwis in Apeldoorn, Valkenhof in Valkenswaard, Vilente in Oosterbeek, Welstee in Ootmarsum, Bloemendael in Baarn, De Wijngaerd in Made, Derkshoes in Westerbork, Het Spectrum in Dordrecht, Carinova in Deventer, ZINN in Haren, Vredewold in Leek, Zonnehuis in Vlaardingen, Huize Winterdijk in Gouda.

content image

ZorgvoorKennis gaat er vanuit dat de beste resultaten van een organisatie voortkomen uit gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers die zelf werken aan kwaliteit. De ontwikkelde leeroplossingen sluiten hier op aan en zijn zo veel mogelijk op maat gemaakt.

Het Mikzo valt onder het merkenrecht en het materiaal is in eigen beheer ontwikkeld en valt onder het copyright. De organisaties waar ZorgvoorKennis mee samenwerkt ontwikkelen de materialen verder door.

De leeroplossingen zijn doelmatig en praktisch. Het onderwijs is oplossingsgericht en probleemgestuurd, de deelnemers gaan zelf aan de slag met casussen.

content image

Gecertificeerde leveranciers

Jaarlijks ontvangen de leveranciers van software die het Mikzo op de juiste wijze inbouwen een Groene Krul.

Bij gecertificeerde leveranciers kan de zorgorganisatie rekenen op een zorgplan waarin de Mikzo-systematiek is ingebouwd en waarbij het mogelijk is om te rapporteren op doelen.

De gecertificeerde leveranciers in periode 2019-2020 zijn:

- Nedap met het systeem ONS

- Unit4 met het systeem Cura

- Cormel met het systeem QIC

content image

ZorgvoorKennis is aangesloten bij de Stichting VDIR en sluit daarmee aan bij de landelijke ontwikkelingen als het gaat om E-health, gebruik van data en uitwisselbaarheid van gegevens.

ZorgvoorKennis is tevens lid van The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes en sluit daarmee aan bij de ontwikkelingen in Europees verband.

content image

ZorgvoorKennis is aangesloten bij NUTS. Nuts is een samenwerkingsverband tussen partijen die geloven dat het tijd wordt voor een gedeelde voorziening, een netwerk van iedereen en vóór iedereen. De noodzakelijke infrastructuur om te kunnen communiceren in de zorg. Het Mikzo past bij deze visie.

content image

CRKBO en V&VN

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. 

De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben een accreditatie bij V&VN.

content image

Voorwaarden, klachtenregeling, privacy, cookies en AVG

 

- Algemene voorwaarden

- Klachtenregeling

- Privacyverklaring

- Cookiesreglement

- Disclaimer