content image

Classificeren met Mikzo® of Omaha System

ZorgvoorKennis is specialist in het werken met het Omaha System in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Een intramuraal zorgplan conform het Kwaliteitskader kan ook worden opgesteld met het Mikzo®*, dit classificatiesysteem is ontwikkeld door en voor verpleeghuizen. Het Mikzo is vrij beschikbaar, ZorgvoorKennis begeleidt de implementatie.

* Mikzo en Omaha System zijn in de meeste softwarepakketten beschikbaar.

content image

Voor de GHZ is er het Mikzo-G als Beta-versie. Ook is er de Mikzo Schalock als Beta-versie.

Zorgorganisaties kunnen er mee gaan werken en bijdragen aan de doorontwikkeling van het instrument.

Indien u mee wilt doen krijgt u alle informatie en ondersteuning.