Kwaliteit en accreditatie

ZorgvoorKennis gaat er vanuit dat de beste resultaten van een organisatie voortkomen uit gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers die zelf werken aan kwaliteit. De ontwikkelde leeroplossingen sluiten hier op aan en zijn zo veel mogelijk op maat gemaakt.

Het materiaal is in eigen beheer ontwikkeld en valt onder het copyright. De organisaties waar ZorgvoorKennis mee samenwerkt ontwikkelen de materialen verder door.

De leeroplossingen zijn doelmatig en praktisch. Het onderwijs is oplossingsgericht en probleemgestuurd, de deelnemers gaan zelf aan de slag met casussen.

CRKBO en V&VN

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. 

De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben, als het voor de doelgroep zinvol is, een accreditatie bij V&VN, SKJ of het Registerplein. ZorgvoorKennis is ontwikkelaar van het Mikzo en verstrekt een groene vink aan organisaties die er op de juiste wijze mee werken. 

content image

Voorwaarden, klachtenregeling, reglementen en AVG

 

- algemene voorwaarden

- klachtenregeling

- privacyverklaring

- cookiesreglement

- disclaimer

 

1494585118_enquete-Stip.pdf
1501930093_Privacyreglement-ZorgvoorKennis.pdf
1505409824_Handleiding-zorgplan-maken-met-het-Mikzo_v2.pdf
1467724156_Disclaimer.pdf
1496300508_Programma-meten-en-doelen-stellen.pdf
1508667674_Begeleiding-kwaliteitskader-en-inkoopkader-2018.pdf
1509280272_Scholingsvoorstel-voor-wijkteams-zicht-en-grip-op-zorgmijders.pdf
1509878796_18-Train-de-trainer-Omaha-System.pdf
1509879516_18-Lesmodule-persoonsgericht-begeleiden.pdf
1509879522_18-Lesmodule-persoonsgericht-coachen.pdf
1509879821_18-Lesmodule-Mikzo.pdf
1505301679_Lesmodule-doelen-stellen-in-de-Wmo-sept-2017.pdf
1509879173_18-Lesmodule-rapporteren-op-basis-van-het-Omaha-System.pdf
1509879360_18-Lesmodule-EVV-Plus.pdf
1509878605_18-Lesmodule-werken-op-basis-van-Omaha-System.pdf
1509880001_18-Lesmodule-voor-docenten-Omaha-System.pdf
1509880241_18-Lesmodule-Onvrijwillige-zorg.pdf
1512999138_programma-6-februari-Assen.pdf
1511437161_SectorplanPlus-zorg-en-welzijn.pdf
1512989239_Lesmodule-indiceren-Omaha-System.pdf
1510058641_programma-8-februari-2018.pdf
1515174484_Indicatorenset-Mikzo-180101.pdf
1515174499_Mikzo-meetformulier-180101.pdf
1515175244_Indicatorenset-Mikzo-180101.xlsx
1520583689_Zorgplan-maken-2.pdf
1522065623_Boekje-onvrijwillige-zorg.pdf
1524205107_Resultaatbepaler-versie-1804.pdf
1525283988_MIKZO-GHZ-beta-180501.pdf
1525543411_MIKZO-Schalock-versie-SCH180501.pdf
1526123731_Algemene-voorwaarden-ZorgvoorKennis-mei-18.pdf
1526124955_privacyverklaring-ZorgvoorKennis.pdf
1467724160_Cookies.pdf