content image
content image

Mikzo en ZorgvoorKennis
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

 

Vilente werkt sinds eind 2018 met het Mikzo, zowel intramuraal als extramuraal. Sjoerd Nieuwburg geeft aan dat alle medewerkers in de organisatie (en zeker ook de wijkverpleegkundigen) enthousiast zijn over de eenvoud en de duidelijkheid die Mikzo biedt.

Mikzo biedt de organisatie de mogelijkheid de kwaliteit continue te monitoren en te verbeteren, waardoor de cliënt optimale zorg ontvangt.

content image

In 2019 zijn wij gestart met de implementatie van een nieuw ECD (ONS), omdat dit ECD het primaire proces beter ondersteunt en we persoonsgerichte zorg beter kunnen faciliteren. In ONS hebben wij de classificatiemethode Mikzo opgenomen. Alle medewerkers zijn geschoold en getraind in het gebruik van ONS en Mikzo. Een ECD en methodiek waarin planmatig werken en persoonsgerichte zorg centraal staan en die aansluit op de denkwereld van de verzorgenden zodat zij worden geholpen met overzicht en inzicht in het verloop rondom doelen en afspraken per bewoner (uit het Kwaliteitsplan 2020 van Zonnehuisgroep Amstelland).

content image

 

 

'Bij ZINN hebben we een interne audit gedaan op het methodisch werken in het ECD* en daar zien we dat dit ten opzichte van 2016 erg verbeterd is! Van een gemiddeld cijfer 6,9 in 2016 naar een 7,7 in 2019.'

Gerdien Wolting, medewerker kwaliteit en beleid bij ZINN*

*ZINN werkt al sinds eind 2017 met het MIKZO in Cura van Unit4 

content image

In het dossier staan alle gegevens die de zorg ondersteunen. Het staat in verbinding met alle betrokkenen, zowel van de intramurale als extramurale zorg. Het dossier bevat ook het persoonlijke zorgplan dat wordt opgesteld met behulp van het Mikzo dat is gebaseerd op een vragenlijst die de verpleging invult. Andere disciplines vullen deze gegevens aan met doelen zodat het één geheel wordt. Zodra het zorgplan is aangemaakt komt het in concept en kun je er vanuit verschillende disciplines in werken.

content image

Medewerkers bij Valkenhof werken planmatig en persoonsgericht volgens de Mikzo-methode met als doel dat de cliënt een zorgplan op maat heeft met zoveel mogelijk zelfredzaamheid van de cliënt als uitgangspunt. De Mikzo-applicatie in QIC van SDBGroep zorgt voor een verbeterde werkwijze met minder administratie waardoor de medewerkers meer werkplezier ervaren (Kwaliteitsplan Valkenhof).

Wie werken er met het MIKZO® zorgplan?

 • Attent zorg en behandeling in de Steeg*
 • Aumazorg in Lelystad
 • Bloemendael in Baarn*
 • Carinova in Deventer*
 • De Groenendaal in IJsselmuiden
 • De Rijnhoven in Harmelen*
 • De Wijngaerd in Made
 • Derkshoes in Westerbork*
 • Florence in Den Haag*
 • Het Spectrum in Dordrecht
 • Huize Winterdijk in Gouda*
 • Magentazorg in Heerhugowaard*
 • Mennistenerf in Zaandam*
 • MOB in Rotterdam*
 • Respect Zorg in Den Haag*
 • Riederborgh in Ridderkerk*
 • Riwis in Apeldoorn
 • Talma Urk*
 • Valkenhof in Valkenswaard*
 • Vilente in Oosterbeek*
 • Vredewold in Leek*
 • Welstee in Ootmarsum
 • ZINN in Haren*
 • Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen*
 • Zonnehuis in Vlaardingen*
 • Zorggroep Noorderboog in Meppel*
 • Zorggroep Noord West Veluwe in Harderwijk*

(*zorgorganisaties die deelnemen aan het gebruikerscollectief en samen ontwikkelen)

Het MIKZO® is een passende methodiek

Verzekeraars laten de keuze van een passende methodiek aan de zorgaanbieder. De (wijk)verpleegkundige stelt - conform de afspraken met de beroepsvereniging V&VN -  op basis van het verpleegkundig proces en klinisch redeneren de zorgbehoefte vast. Dit doet de verpleegkundige objectief met eenheid van taal, een methodiek ondersteunt de verpleegkundige hierbij. Het is aan de zorgaanbieder om een passende methode te gebruiken die aansluit bij de visie van de organisatie. Verzekeraars vinden het belangrijk dat het gebruikte systeem het verpleegkundig proces goed ondersteunt. De zorgmedewerkers dienen goed met het systeem te kunnen werken en dit als ondersteunend te ervaren bij het uitoefenen van het vak. In de methodiek van het MIKZO® zorgplan staan het werken met de PES, Smart-doelen en rapporteren met SOEP centraal, met daarnaast de persoonsgerichte aspecten en de principes van de Positieve Gezondheid.