content image

ZorgvoorKennis Opleidingen
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

06-36101048
training@zorgvoorkennis.nl

ZorgvoorKennis begeleidt uw organisatie bij de implementatie van het Mikzo of het Omaha System. Deze begeleiding bestaat uit het maken van een plan, het benoemen van de winstpunten, het voorbereiden van de implementatie en de uitvoering daarvan. Bij dit traject is er overleg met alle interne stakeholders en met de leverancier van de software.

Uiteraard is er veel aandacht voor de scholing van de medewerkers. De onderwijsmethode is, net als het Mikzo, persoons- en oplossingsgericht. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van digitaal onderwijs, interactieve training en learning on the job. 

content image

Module Mikzo®

Een train-de-trainer voor het werken met de classificatiemethode Mikzo. Digitale lessen en coaching zijn ook verkrijgbaar. Accreditatie door V&VN onder nummer 325522.

De deelnemers:

·         gaan aan de slag met de methodiek
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
 
content image

Module MijnMikzo®

Een train-de-trainer scholing voor het werken met MijnMikzo. Accreditatie door V&VN onder nummer 325522.

De deelnemers:
 
·         gaan aan de slag met MijnMikzo
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
 
content image

Basistraining en experttraining Omaha System

De deelnemers gaan aan de slag met het systeem, trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling, passen met behulp van casussen de werkwijze van het Omaha System toe en oefenen met het assessment, het opstellen van een zorgplan en het rapporteren. 

 

De duur van de geaccrediteerde basistraining is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. Accreditatie V&VN onder nummer 325520.

De duur van de geaccrediteerde experttraining is 6 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. Accreditatie V&VN onder nummer 325521.