Werk aan kwaliteit

ZorgvoorKennis gaat er vanuit dat de beste resultaten van een organisatie voortkomen uit gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers die zelf werken aan kwaliteit. De ontwikkelde leeroplossingen sluiten hier op aan en zijn zo veel mogelijk op maat gemaakt.

Het materiaal is zonder kosten beschikbaar, wel is er een copyright. De organisaties waar ZorgvoorKennis mee samenwerkt ontwikkelen de materialen verder door, in netwerkverband. Met iedere aangesloten zorgorganisatie maakt ZorgvoorKennis raamafspraken over het ontwikkeltraject en de benodigde inzet en kosten.

Onze leeroplossingen zijn doelmatig en praktisch. Het onderwijs is oplossingsgericht en probleemgestuurd, de deelnemers gaan zelf aan de slag met casussen.

CRKBO en accreditatie

ZorgvoorKennis is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld voor het doorberekenen van BTW als het gaat om leeroplossingen. De registratie is op 11 augustus 2017 verlengd tot 28 november 2021.

De leeroplossingen van ZorgvoorKennis hebben een accreditatie bij V&VN, SKJ en bij het Registerplein. ZorgvoorKennis is aangesloten bij Stichting Omaha System Support. ZorgvoorKennis is ontwikkelaar van het Mikzo en verstrekt een groene vink aan softwarebedrijven die het instrument op de juiste wijze inbouwen.

Voorwaarden, klachtenregeling en reglementen

ZorgvoorKennis heeft:

- algemene voorwaarden

- een klachtenregeling

- een privacyreglement

- een cookiesreglement

- disclaimer