content image

training@zorgvoorkennis.nl
0636101048


content image

 

Leerlijn MIKZO®

Een leerlijn voor het werken met het MIKZO®. De zorgmedewerkers maken kennis met de methodiek, nemen in een werkboek de methode door, krijgen een digitaal boekje en oefenen met een casus. Wijkverpleegkundigen oefenen met het stellen van een indicatie volgens het normenkader. De leerlijn is als fysieke en online training beschikbaar via www.carenext.nl.

content image

 

Leerlijn Omaha System

Een leerlijn voor het werken met Omaha System. De zorgmedewerkers maken kennis met de methodiek, nemen in een werkboek de methode door, krijgen een digitaal boekje en oefenen met een casus. Wijkverpleegkundigen oefenen met het stellen van een indicatie volgens het normenkader. De leerlijn is als fysieke en online training beschikbaar via www.carenext.nl.

content image

 

Leerlijn Wet zorg en dwang

Hoe maak je zorg en dwang bespreekbaar? Wanneer is onvrijwillige zorg mogelijk? De deelnemers maken zich de regels eigen, maken kennis met dilemma’s en ervaren dat de oplossing vaak ligt in vrijwillige zorg. De leerlijn is beschikbaar via www.carenext.nl en maakt deel uit van de gehele bundel. Inpassing in het eigen LMS is mogelijk.