content image
content image

Mikzo en ZorgvoorKennis
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

Basismodule

Een training voor het opstellen van een zorgplan met praktische lesstof. De deelnemers gaan aan de slag met de methodiek en trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling. Zij passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe, stellen zorgplannen op en leren rapporteren.

De duur van de geaccrediteerde basistraining is 3 uren (ID 351058).

Download hier de brochure    

content image

Verdiepingsmodule

Met een methodiek kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg inzetten. Hoe maak je de ‘kwesties en keuzes’ bespreekbaar? 

Hoe maak je de zorgvraag meetbaar en hoe leidt dit tot een doel in het zorgplan? 

De deelnemers maken kennis met de kern van de methodiek, leren redeneren vanuit de denkwijze van de positieve gezondheid, voeren het goede gesprek over de kwesties en keuzes en zetten met casussen hun gespreksvaardigheden in.

De duur van de geaccrediteerde verdiepingsmodule is 3 uren (ID 353131). 

Download hier de brochure 

content image

Indiceren

Een training voor HBOV aan de hand van het normenkader. De trainingsdag is praktisch met veel praktijkvoorbeelden en uitwerking in de elektronische omgeving. Ook is er aandacht voor het bijstellen van de indicaties op basis van de rapportages. De deelnemers gaan aan de slag met het normenkader en het klinisch redeneren, maken een indicatie met behulp van een methodiek, trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling en passen met behulp van casussen de werkwijze toe.

De duur van de geaccrediteerde dagtraining vakbekwaam indiceren is 6 uren (ID 351059).

Download hier de brochure   

content image

Werken met de wet zorg en dwang

Wat is onvrijwillige zorg? Hoe werk je in de geest van deze wet? Wat leg je vast en wat verantwoord je waar in het zorgplan? De deelnemers maken zich de regels van de wet zorg en dwang eigen, voeren ‘het goede gesprek’ over onvrijwillige zorg en zetten met casussen hun vaardigheden in.

De duur van de geaccrediteerde geaccrediteerde training voor de zorgverantwoordelijke is 3 uren (ID 370404)Download hier de brochure