content image

Per 1 juli: Den Dolder, Dolderseweg 148a

content image

training@zorgvoorkennis.nl
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

0636101048

content image

LIVZ® 

De classificatiemethodiek LIVZ is speciaal ontwikkeld voor de gehandicaptensector. Hiermee stellen de client en begeleider samen een plan op.

Daartoe worden er aandachtsgebieden in vier domeinen in beeld gebracht en gescoord. Deze scores leiden tot acties die in het ondersteuningsplan komen.

LIVZ sluit volledig aan bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

Kennisdeling en de ontwikkeling vindt plaats via gebruikersgroepen.