content image

Mikzo® 

Een intramuraal zorgplan conform het Kwaliteitskader krijgt u met het classificatiesysteem Mikzo® 

Het Mikzo heeft zich bewezen in de praktijk en wordt bij meerdere zorgorganisaties met succes gebruikt. Het sluit aan bij het Mikzo Thuis en het Mikzo GRZ.

ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 16, 41 en 44. 

content image

Mikzo Thuis® 

Voor de thuiszorg en de wijkverpleging is er het classificatiesysteem Mikzo Thuis®

Het Mikzo Thuis sluit naadloos aan op het Mikzo en het Mikzo GRZ. De meerwaarde is dat het dossier niet opnieuw hoeft te worden aangemaakt als de client overgaat.

content image

Mikzo GRZ® 

Met het Mikzo GRZ® is het mogelijk om een persoonsgericht en resultaatgericht plan op te stellen. 

Het Mikzo GRZ sluit naadloos aan op het Mikzo het het Mikzo Thuis.

content image

Mikzo Schalock® 

Het Mikzo Schalock® is ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg. Het biedt de begeleiders een methodiek om persoonsgericht te werken en de zorginzet te verantwoorden.

content image

Omaha System

Met dit classificatiesysteem stellen de wijkverpleegkundigen een zorgplan op in de thuiszorg of intramuraal. ZorgvoorKennis heeft een speciale scholingsmethode met de bijbehorende materialen. 

content image

Groene opties 

De digitale uitgave 'Groene opties voor vrijheid in de zorg bij ouderen' is gemaakt door ZorgvoorKennis voor het zorgonderwijs. De gratis digitale versie van het boekje vindt u hier.

Uitgave ZorgvoorKennis ©2018 / ISBN/EAN 978-90-826449-3-7