content image

ZorgvoorKennis Opleidingen
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

06-36101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

  Classificeren van zorg

- Het Mikzo is geschikt voor intra- en extramuraal

- Veel aandacht voor welzijn, risicosignalering is ingebouwd

- Persoonsgericht, methodisch en multidisciplinair

content image

Mikzo® 

Verpleegkundigen en verzorgenden maken een zorgplan, conform positieve gezondheid en de Kwaliteitskaders, met het classificatiesysteem Mikzo®.

Het Mikzo heeft zich bewezen in de praktijk en voldoet aan alle eisen.

De Stichting Mikzo bewaakt de standaard, ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09, 16, 41 en 44. 

content image

Het Mikzo-plan past in de thuiszorg, het verpleeghuis en in de geriatrische revalidatie. Samen met de specialisten bij uw ECD - leverancier maakt u de optimale vragenmix met daarin de kernset van het Mikzo.

De overstap is in een paar maanden mogelijk, waarbij alle ondersteuning wordt geboden. Vraag gerust om een orienterend gesprek!

content image

Zorgorganisaties zijn op zoek naar de bedoeling. Daarbij gaan zij letterlijk aan de slag met de doelen die zorgmedewerkers stellen bij iedere cliënt.

Innovatieve organisaties laten het werken met deze doelen deels, grotendeels of helemaal los. Waarom is de zorg hier mee bezig? Welke nieuwe wegen slaan zij in en wat levert dit op? Lees meer...