content image
content image

Mikzo en ZorgvoorKennis
Dolderseweg 148A
3734BL Den Dolder

0636101048
training@zorgvoorkennis.nl

content image

Een persoonsgericht zorgplan

Met het MIKZO® maakt de zorgmedewerker methodisch een persoonsgericht zorgplan. Deze innovatieve informatiestandaard voor de ouderenzorg is ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het zorgplan is kort, rapporteren is eenvoudig en multidisciplinair samenwerken wordt gefaciliteerd. Zevenentwintig zorgorganisaties zetten de methode in, meer dan vijftienduizend cliënten hebben een MIKZO® zorgplan. Toegang tot de methodiek verloopt via de MIKZO®-gebruikersovereenkomst. 

ZorgvoorKennis is houder van het merk MIKZO®, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 in de klassen 09, 16, 41 en 44

content image

 

Dienstenpakket

  • het recht op het gebruik van het merk MIKZO® en de uitgaves
  • ondersteuning bij de implementatie en de borging 
  • toegang tot het pluspakket met werkinstructies op maat, scholingsmodules en data-analyses

De methodiek MIKZO® is even simpel als doeltreffend en gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De medewerker beoordeelt of er een zorgvraag is op een of meer van de 34 gebieden. Daarna onderbouwt de medewerker de zorgvraag met de PES.

Vervolgens worden de doelen bepaald door het toekennen van de scores voor de huidige situatie en de gewenste situatie. Door dit te doen is elk doel meetbaar (de M van SMART). De scores van de huidige en de streefsituatie geven informatie over de haalbaarheid (A) en realiteit (R). Door in de toelichting te vermelden wanneer het doel bereikt kan worden komt de tijdsgebondenheid in beeld (T). De S (het doel is specifiek) van Smart komt in beeld door bij de toelichting te beschrijven hoe de streefsituatie er uit ziet. 

Uit de doelen worden de acties afgeleid: uitvoeren, begeleiden of signaleren. In het MIKZO® zorgplan kan informatie worden meegenomen uit het Leefplezierplan en de Positieve Gezondheid.

Als het zorgplan klaar is dan rapporteren medewerkers volgens de vier gouden regels van het rapporteren. Op een doel, kort en bondig, op wat je ziet, niet op wat je doet en volgens de SOEP-methode. Hier is te zien hoe dat werkt.

Het MIKZO® is betrouwbaar en volledig gemapped met SNOMED CT en de Nationale Kernset Patiëntproblemen

De methodiek MijnMIKZO® sluit aan bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De methodiek MIKZO®Sociaal Domein is ontwikkeld voor de WMO.