content image

Mikzo® of Omaha System

ZorgvoorKennis is specialist in het werken met classificatiesystemen in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Een intramuraal zorgplan conform het Kwaliteitskader kan worden opgesteld met het Mikzo®* of met het Omaha System. 

* Mikzo en Omaha System zijn in de gangbare softwarepakketten beschikbaar. ZorgvoorKennis is houder van het Benelux merk Mikzo, gedeponeerd op 15 mei 2017 onder nummer 1010669 voor waren en/of diensten in de klassen 09,16, 41 en 44.

content image

Voor de GHZ is er de Mikzo Schalock als Beta-versie.

Zorgorganisaties kunnen er mee gaan werken en bijdragen aan de doorontwikkeling van het instrument.

Indien u mee wilt doen krijgt u alle informatie en ondersteuning.