content image

Per 1 juli: Den Dolder, Dolderseweg 148a

content image

training@zorgvoorkennis.nl
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

0636101048

content image

Mikzo® 

De classificatie Mikzo® maakt dat de medewerker op methodische wijze een zorgplan op kan stellen. De methode voldoet aan alle eisen en is geschikt voor intra- en extramuraal.

Bij onder meer het Zonnehuis Vlaardingen, Attent, Carinova, Het Spectrum, Mennistenerf, Vilente en ZINN wordt met het Mikzo gewerkt en het is in de meest gangbare ECD's verkrijgbaar. Kennisdeling en ontwikkeling vindt plaats via gebruikersgroepen.