content image

Module vakbekwaam indiceren

Een complete en bondige training om vakbekwaam te indiceren. In de thuiszorg is dit een must, maar ook intramuraal heeft dit een grote toegevoegde waarde.

De deelnemers:

·         krijgen inzicht in de kwaliteitskaders  
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen Omaha of het Mikzo toe
·         zetten het klinisch redeneren in
·         oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
·         oefenen met het rapporteren en met intervisie      
 

De duur van deze geaccrediteerde training is 4 uren. De training wordt in-company gegeven voor groepen met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. De kosten zijn € 120,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen. Klik hier voor de flyer.

content image

Module Mikzo®

Deze module is bedoeld voor zorgmedewerkers en trainers die (gaan) werken met de classificatiemethode Mikzo, Mikzo Thuis of Mikzo GRZ.

Accreditatie V&VN 325522

De deelnemers:

·         maken vooraf kennis met de methode
·         gaan aan de slag met de methodiek
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
 
De duur van deze geaccrediteerde training is 4 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt ook 4 uren. De kosten zijn € 120,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen. Klik hier voor de flyer.
content image

Module Kwaliteitskader en het ZLP

Deze lesmodule is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden, teamleiders, interne coaches en interne trainers. Met deze module kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg inzetten en verantwoorden. Dat doen zij samen met de cliënt en familie. De module gaat uit van persoonsgerichte zorg.

De deelnemers:
 
·         gaan aan de slag met het Kwaliteitskader in het ZLP
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
 
De duur van deze training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 90,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen. Klik hier voor de flyer.
content image

Module Basis Omaha

De lesmodule ‘werken met Omaha System’ is compact en compleet, deze module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 325520.

De deelnemers:
 
·         gaan in een dagdeel aan de slag met Omaha en de toepassing 
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         oefenen met het assessment, zorgplan en rapporteren
·         borgen de kennis door middel van intervisie
·         passen de kennis toe in het eigen ECD
 

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij van BTW). Klik hier voor de flyer.

content image

Module train de trainer Omaha

Deze lesmodule is geschikt voor (wijk)verpleegkundigen, teamleiders, beleidsmedewerkers, interne coaches en interne trainers. De module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 325521. 

De deelnemers:
 
·         gaan in twee dagdelen aan de slag met de toepassing 
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         oefenen met het assessment en zorgplan in het eigen ECD
·         krijgen een handreiking voor het geven van de training
 
De duur van deze geaccrediteerde training is 6 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 150,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen (minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers). Klik hier voor de flyer.
content image

Module Omaha voor docenten

Deze training geeft docenten de juiste bagage om les te geven met Omaha. De module voldoet aan de criteria van het Register leraren van het Onderwijsinstituut).

De deelnemers: 

·         maken kennis met de visie en de historie van Omaha System
·         gaan aan de slag met het systeem en de toepassing 
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
·         krijgen een handreiking voor het geven van de training
 
De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 12 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 120,- per cursist (vrij van BTW), een lesbrief vooraf en alle materialen. Klik hier voor de flyer.
content image

Module Mikzo® Schalock

In de gehandicaptenzorg stellen de begeleiders een eigen een ondersteuningsplan op. Zij doen dat op een planmatige wijze en zo persoonsgericht mogelijk.

De deelnemers:
 
·         maken kennis met het Mikzo Schalock
·         gaan in aan de slag met de methodiek
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
 

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 90,- per cursist (vrij van BTW) en materialen. Klik hier voor de flyer.

content image

Module Rapporteren

Rapporteren is een van de belangrijkste onderdelen uit het zorgproces. Door goed te rapporteren is methodisch werken mogelijk en kan er goede zorg worden geleverd.

De deelnemers:
 
·         maken in een digitale lesbrief vooraf kennis met het onderwerp
·         gaan aan de slag met het rapporteren op de doelen en acties  
·         rapporteren op methodische wijze
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         oefenen in het rapporteren met behulp van casussen
 
Deze lesmodule bestaat uit een blok van 2 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 2 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 60,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen. Klik hier voor de flyer.
content image

Module Onvrijwillige zorg

De wet Zorg en Dwang geldt overal, ook op een open (somatische) afdeling, in het ziekenhuis en thuis. Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen. Accreditatie V&VN 328046.

De deelnemers:
 
·         Krijgen inzicht in de uitgangspunten van de wet
·         Kunnen de kernelementen noemen zoals het stappenplan 
·         Kunnen een plan opstellen 
·         Kunnen het plan onderbouwen en een plan voor afbouw maken
·         Krijgen inzicht in de technieken bij probleemgedrag
·         Kunnen bovengenoemde technieken inzetten in werksituaties
 
Deze lesmodule heeft een omvang van 3,5 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 100,- (vrij van BTW). Klik hier voor de flyer.
content image

Module Sociaal domein

Deze lesmodule is voor consulenten, wijkteammedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgorganisaties. 
 
De deelnemers:
 
·         Krijgen inzicht in de doelgroepen
·         Gaan uit van de positieve gezondheid
·         Zijn vaardig in het toepassen van een meetinstrument
·         Krijgen inzicht in het oplossingsgericht werken
·         Krijgen inzicht in passende gesprekstechnieken
·         Borgen hun kennis met behulp van intervisie
 
De duur van deze lesmodule is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 90,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen. Klik hier voor de flyer.
content image
Deze lesmodule is geschikt voor (beleids)medewerkers en consulenten in sociale wijkteams. Accreditatie door het Registerplein.
 
De deelnemers:
 
·          Krijgen inzicht in de problematiek van zorgmijding
·          Krijgen inzicht in een methode om te meten en verantwoorden
·          Maken kennis met een interventietechniek
·          Kunnen kennis toepassen in een casus
·          Krijgen inzicht in de kracht van samenwerking 

 

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij van BTW). Klik hier voor de flyer.

content image

Module Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld door het IKNL. Het instrument sluit aan op het zorgleefplan. De module biedt de EVV handvatten voor het juiste gebruik van het Zorgpad Stervensfase en voor een geslaagde implementatie ervan.

De deelnemers:
 
• vergroten hun inhoudelijke kennis en krijgen inzicht in hun eigen rol
• krijgen inzicht in het gebruik van het zorgpad
• kunnen het zorgpad stervensfase implementeren in hun team
• kunnen teamleden coachen die met het zorgpad gaan werken

 

De module heeft een omvang van 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij van BTW). Klik hier voor de flyer.