Indiceren in de thuiszorg op basis van het Omaha System

Doelgroep: wijkverpleegkundigen die (gaan) werken met het Omaha System.

Datum: 13 februari 2018

Locatie: trainingsruimte ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3b in De Bilt 

De deelnemers:

·         krijgen inzicht in het normenkader
·         meten zelfredzaamheid en kunnen de uitkomsten interpreteren
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         zetten het klinisch redeneren in
·         oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
·         oefenen met het rapporteren en met intervisie
·         krijgen een handreiking voor het werken met Omaha System
·         ontvangen een digitale set met alle oefenmaterialen   

De duur van deze geaccrediteerde training is 6 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 4 uren. De kosten zijn € 175,- per cursist inclusief BTW en alle materialen. Geaccrediteerd door V&VN onder nummer 287166.