De onderwijsmethode van Zorgvoor​Kennis is, net als het Mikzo, persoons- en oplossingsgericht. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van lesbrieven, E-learning, interactieve training en learning on the job. 

content image

Module Mikzo®

Deze module is bedoeld voor zorgmedewerkers en trainers die (gaan) werken met de classificatiemethode Mikzo, Mikzo Thuis of Mikzo GRZ. Accreditatie V&VN 325522.

De deelnemers:

·         gaan aan de slag met de methodiek
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
content image

Module MijnMikzo®

In de gehandicaptenzorg stellen de begeleiders een eigen een ondersteuningsplan op. Zij doen dat conform het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

De deelnemers:
 
·         gaan aan de slag met MijnMikzo
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
·         oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
content image

Module Kwaliteitskader en het ZLP

Met deze module kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg inzetten en verantwoorden. Dat doen zij samen met de cliënt en familie. De module gaat uit van persoonsgerichte zorg.

De deelnemers:
 
·         gaan aan de slag met het Kwaliteitskader in het ZLP
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
content image

Module Mikzo Sociaal domein

Deze lesmodule is voor consulenten, wijkteammedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgorganisaties. 
 
De deelnemers:
 
·         Krijgen inzicht in de doelgroepen
·         Gaan uit van de positieve gezondheid
·         Zijn vaardig in het toepassen van het Mikzo Sociaal Domein
·         Krijgen inzicht in passende gesprekstechnieken
·         Borgen hun kennis met behulp van intervisie
content image

Module vakbekwaam indiceren

Een complete en bondige training om vakbekwaam te indiceren. In de thuiszorg is dit een must, maar ook intramuraal heeft dit een grote toegevoegde waarde.

De deelnemers:

·         krijgen inzicht in de kwaliteitskaders  
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen Omaha of het Mikzo toe
·         zetten het klinisch redeneren in
·         oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan

Klik hier voor de flyer.
content image

Module Basis Omaha

De lesmodule ‘werken met Omaha System’ is compact en compleet, deze module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 325520.

De deelnemers:
 
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         oefenen met het assessment, zorgplan en rapporteren
·         passen de kennis toe in het eigen ECD
content image

Module train de trainer Omaha

Deze lesmodule is geschikt voor (wijk)verpleegkundigen, teamleiders, beleidsmedewerkers, interne coaches en interne trainers. De module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 325521. 

De deelnemers: 
·         trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
·         passen met behulp van casussen het Omaha System toe
·         oefenen met het assessment en zorgplan in het eigen ECD
·         krijgen een handreiking voor het geven van de training