content image

Begin 2019 ontfermt de Stichting Mikzo zich over de verdere ontwikkeling en het beheer van het Mikzo. Het doel van de Stichting Mikzo is het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het perspectief van de cliënt en de professional. De Stichting Mikzo wil dit doel bereiken door de methode Mikzo verder te ontwikkelen. Zorgorganisaties die de methode gebruiken ontvangen ondersteuning via kennisdeling met andere zorgorganisaties. De onafhankelijke Stichting Mikzo beheert de classificatie en ziet er op toe dat deze correct wordt toegepast en ingevoerd. Dit gaat door software en opleiders te certificeren en de standaard te bewaken. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de Stichting.