content image

Boek Zorgplan maken 2.0

De zorg in Nederland verandert, verzorgenden krijgen een regierol bij het zorgproces. In de langdurende zorg hebben zij een eigen professionele rol en takenpakket. Samen met de cliënt en met het steunsysteem van de cliënt stellen zij een zorgplan op. Zij doen dat planmatig en zo persoonsgericht mogelijk. Speciaal voor de verzorgenden en de verpleegkundigen die zorgplannen opstellen is er nu een boek waarin staat hoe je dat doet: Zorgplan maken 2.0.

In dit nieuwe handboek komen het classificeren, het rapporteren en het zelfstandig en professioneel werken aan de orde. Met casussen op krijgt de lezer inzicht in de praktische toepassing. Het boek is ook geschikt als studieboek binnen de MBO- en het HBO-opleidingen.

Vraag om een inkijkexemplaar

Zorgplan maken 2.0    Prijs € 15,00   ISBN 978-90-826449-1-3

content image

Handreiking werken met Omaha System

Met de handreiking werken met Omaha System heeft u alle domeinen, aandachtsgebieden, signalen en symptomen, acties en actievlakken overzichtelijk bij elkaar. Met een voorbeeldcasus en een korte werkinstructie. De handreiking is er als print en in een digitale vorm. De Handreiking is geschikt voor het MBO, HBO en voor zorgorganisaties die werken met Omaha System.

Handreiking Omaha System   Prijs € 7,50    ISBN 978-90-826449-0-6

content image

Lesmateriaal Mikzo®

ZorgvoorKennis ontwikkelt onderwijsmaterialen, waaronder het Meetinstrument kwaliteit van zorg. De lesmethode en de materialen zijn beschikbaar voor zorgacademies en MBO- en HBO-onderwijsinstellingen: de digitale handreiking werken met het Mikzo® en de advieskaart.