Planmatig en persoonsgericht werken

Verzorgenden die de client centraal stellen, zorgplannen maken, de kwaliteit bewaken en op de juiste manier rapporteren. Dat bereikt u met een advies- en scholingstraject van ZorgvoorKennis.

Als u werkt met de vier domeinen van het ZLP dan komen er passende werkinstructies. Met behulp van scholing zet uw organisatie de stap die nodig is.

Hebt u gekozen voor Omaha System, dan zetten de teams deze methodiek in. ZorgvoorKennis kan deze methode samen met u op maat maken en de scholing inrichten.

Met het Mikzo® maken verzorgenden maken een persoonsgericht zorgplan waar alle onderdelen van het kwaliteitskader (inclusief de risicosignalering) standaard in zitten. Zij meten en monitoren zelf de kwaliteit van de zorg en verbeteren als dat nodig is. Ook communiceren zij met de cliënt, de familie en elkaar over de kwaliteit van de zorg. De handreiking en de scholing sluiten daar op aan.

ZorgvoorKennis is de ontwikkelaar van het Mikzo® en biedt u een startpakket aan om met het Mikzo® te werken (methodiek, scorekaart, advieskaart, handleiding, casus en voorstel voor implementatie).

content image

Training werken met het Mikzo®  

accreditatie V&VN 287176

Zorgorganisaties gaan in 2017 aan de slag met de opgave uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het is de bedoeling dat verzorgenden de kwaliteit van zorg op een goede wijze gaan meten en monitoren. Dat gebeurt voor de persoonlijke zorg, wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid. Het Meetinstrument kwaliteit van zorg is hier speciaal voor ontwikkeld. Met het Mikzo® maken de verzorgenden zelf een zorgplan dat zij bijstellen op ieder moment dat het nodig is.

Om te leren werken met het Mikzo® is de training werken met het Mikzo® ontwikkeld. Met instructie vooraf, een praktische training en goede begeleiding maken de deelnemers zich het werken met het Mikzo® eigen. 

De leermodule van 4 lesuren is ontwikkeld voor verpleegkundigen, teamleiders, EVV en VIG. De inhoud en opbouw:

 • theorie en interactief oefenen aan de hand van casussen
 • ervaring opdoen met het scoren
 • het maken van een actielijst en een zorgplan
 • oefenen met het rapporteren op de doelen
 • borging met intervisie
 • een toolbox met alle materialen en lestechnieken

Flyer training werken met het Mikzo  

content image

Basistraining werken met Omaha System  

accreditatie V&VN 287160

In de basistraining leren de deelnemers om te werken met het Omaha System. De leermodule is ontwikkeld voor (wijk)verpleegkundigen, EVV, VIG en teamleiders. De module is geaccrediteerd en heeft een lengte van 4 lesuren. De opbouw is als volgt:

 • toegang tot de basiskennis en de instrumenten
 • aansluiting op de E-learning van TCG
 • interactief oefenen aan de hand van casussen
 • ervaring opdoen met het scoren en het kiezen van een profiel
 • samenstellen van een compleet zorgplan
 • borging door middel van intervisie

Bij Envida, Cicero Zorggroep, Mosae Zorggroep, Mariaoord, Pantein, Raffy, Sevagram, Vitras, Vivent en Zorggroep Sint Maarten is deze module ingezet.

Flyer basistraining werken met Omaha System

content image

 

Experttraining werken met Omaha System  

accreditatie V&VN 287166

Voor interne trainers en coaches is er de experttraining werken met Omaha System van 6 uren (train-de trainer). 

Deze module kan zowel voor de extramurale als voor de intramurale situatie worden ingezet (de lesopbouw en casussen zijn verschillend). De deelnemers:

 • krijgen toegang alle kennis en de materialen
 • aansluiting op de E-learning van TCG
 • gaan aan de slag met het systeem en de toepassing
 • trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
 • classificeren aan de hand van casussen
 • oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
 • krijgen een handreiking voor het werken als 'train-de-trainer'
 • oefenen met het begeleiden van intervisie
 • krijgen een handreiking voor het rapporteren door de teamleden

Bij onder andere Zorggroep Almere, Careyn, Driezorg, De Rijnhoven, Quarijn, Zorgcirkel en Vitalis is deze module ingezet. 

Flyer experttraining werken met Omaha System

content image

EVV Plus-cursus

Een nascholing van vierdagdelen voor EVV met alle kennis en vaardigheden van de zorg van vandaag.

Planmatig werken, persoonsgericht werken, motiverend leiderschap en oplossingsgerichte communicatie zijn de kernonderdelen van de cursus.

 

Losse inhoudelijke lesmodules (duur 3 lesuren)

 • werken met de meldcode en de leidraad veilige zorgrelatie
 • werken met de wet zorg en dwang (actueel!)
 • De 3D, depressie, dementie en delier