Training meten en doelen stellen in de Wmo

Na het doorlopen van training kunnen de deelnemers meten, monitoren en een oplossingsgerichte benadering inzetten. Zij kunnen cliënten beter stimuleren tot eigen verandering. De nadruk ligt op het oefenen met vaardigheden. 

Inhoud

  • De uitgangspunten van de nieuwe Wmo
  • Oplossingsgericht werken en de inzet van daarbij passende gesprekstechnieken
  • Meten en monitoren van zelfredzaamheid
  • Opzetten van intervisie

Praktische informatie

De training wordt in uw eigen team in uw gemeente gegeven voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Brochure