ZorgvoorKennis is specialist in het persoonsgericht werken. Met behulp van een betrouwbare methode stelt de medewerker samen met de client de doelen vast. Bij de lesmodules is er een lesbrief vooraf, een praktische interactieve training en toegang tot een leerplatform om de kennistransfer te borgen.

LESMODULES 

Nieuw: de Resultaatbepaler voor het sociale domein

content image

Lesmodule 'Resultaat in de Wmo'

Deze lesmodule is bedoeld voor Wmo-consulenten, wijkteammedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Na het doorlopen van deze training kunnen de deelnemers meten, monitoren (met de Resultaatbepaler) en een oplossingsgerichte benadering inzetten.

De module is ingezet bij (onder andere) de gemeente Dongen, de gemeente Lingewaard, de gemeente Meerssen, de gemeente Roerdalen, de gemeente Sint Oedenrode en de gemeente Vught.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het aanvraagformulier bovenin het scherm!

ZorgvoorKennis en AICOM hebben over het thema zorgmijders een module van een dagdeel gemaakt, speciaal voor de sociale wijkteams. Het uiteindelijke scholingsprogramma is maatwerk, afgestemd op uw wensen en behoeften. Met het programma bouwen we voort op de resultaten van het door ons uitgevoerde literatuuronderzoek ‘meer zicht en grip op zorgmijders’ en de ervaringen die we op hebben opgedaan met de kennismiddag, die we in 2016 over dit thema hebben georganiseerd.  

Onze meerwaarde ligt in het samen met de deelnemers vertalen van de kennis naar concrete verbeteracties. Zodat door het voortbouwen op de kennis die er is, de dienstverlening en de zorg beter wordt voor degenen waar het uiteindelijk om gaat. Deelnemers hebben ons scholingsprogramma gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Wilt u meer weten over dit scholingsaanbod, neem dan contact met ons op.

content image

Lesmodule 'Zicht en op zorgmijders'

Deze lesmodule is bedoeld voor Wmo-consulenten, wijkteammedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Het scholingstraject heeft de volgende doelen:

 

 • Inzicht krijgen in de problematiek van zorgmijding
 • Doelen stellen met de Resultaatbepaler
 • Kennismaken met persoonsgerichte begeleiding
 • Het kunnen toepassen van de kennis in een casus
 • Inzicht krijgen in de kracht van samenwerking met andere partijen

De scholing is vormgegeven als een incompany training van een dagdeel. Vooraf ontvangen de deelnemers ter voorbereiding een lesbrief. Het is mogelijk om de scholing op maat te maken. De begeleiding van de training vindt plaats door een of twee deskundige trainers. Deze training is gegeven bij de gemeente Berkelland.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het aanvraagformulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'persoonsgericht begeleiden van clienten'

Deze lesmodule is bedoeld voor Wmo-consulenten, wijkteammedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

 

De cursisten:

 • Krijgen inzicht in het belang van het werken met doelen
 • Krijgen de theorie van sociaal leren aangereikt en passen de techniek toe
 • Gaan aan de slag met de motiverende gesprekstechnieken
 • Oefenen met behulp van (eigen) casussen
 • Reflectie op zichzelf en anderen rond het persoonsgericht werken in hun eigen context

De scholing is vormgegeven als een incompany training van twee dagdelen. Vooraf ontvangen de deelnemers ter voorbereiding een lesbrief. Het is mogelijk om de scholing op maat te maken. De begeleiding van de training vindt plaats door een deskundige trainer.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het aanvraagformulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Persoonsgericht coachen door leidinggevenden'

Deze lesmodule is bedoeld voor leidinggevenden in verpleeghuizen, in de thuiszorg en in de wijkteams.

De innovatieopgave is het uitgangspunt. Vanuit de leertheorie van het sociaal leren, dit is een van de onderdelen van de training, worden de leidinggevenden gezien als rolmodel voor de teamleden. Zij geven de koers aan en geven het voorbeeld als het gaat om het persoonsgericht werken.

De cursisten:

 • Krijgen inzicht in het belang van het werken met doelen
 • Krijgen de theorie van sociaal leren aangereikt en passen de techniek toe
 • Gaan aan de slag met de motiverende gesprekstechnieken
 • Zetten een passende benaderingsmethode in 
 • Oefenen met behulp van (eigen) casussen
 • Reflectie op zichzelf en anderen rond het persoonsgericht werken in hun eigen context

De scholing is vormgegeven als een incompany training en duurt 4 uren. Vooraf ontvangen de deelnemers ter voorbereiding een lesbrief. Het is mogelijk om de scholing op maat te maken. De begeleiding van de training vindt plaats door een deskundige trainer.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het aanvraagformulier bovenin het scherm!