content image

Per 1 juli: Den Dolder, Dolderseweg 148a

content image

training@zorgvoorkennis.nl
Ambachtstraat 3
3732 CN De Bilt

0636101048

content image

WMOtoGo® 

In het sociaal domein bespreekt de cliënt samen met de consulent de ondersteuningsvragen. Met de WMOtoGO gebeurt dat planmatig en persoonsgericht. Software ondersteunt de consulent en bij het gesprek. Het resultaat is een plan met inzicht in de zelfredzaamheid, de doelen en acties.

De zorgaanbieder kan makkelijk rapporteren op de doelen in het plan. Omdat de client zelf de regie voert over het plan voldoet het aan de regels van de AVG en is er een maximale transparantie. Kennisdeling en de ontwikkeling vindt plaats via gebruikersgroepen.