content image

De zorg verandert en het kwaliteitskader geeft de richting aan. Onderwerpen die uw aandacht vragen zijn:

  • persoonsgerichte zorg

  • een zorgplan met meetbare doelen  

  • een lerend netwerk 

  • klanttevredenheid

ZorgvoorKennis levert hiervoor een totaaloplossing.

Er zijn drie standaardtrajecten beschikbaar, een oplossing op maat is ook mogelijk.

content image

Zorgplan met doelen

Verzorgenden en verpleegkundigen geven persoonsgerichte zorg en maken zelf op een planmatige wijze een zorgplan. Helemaal op maat voor iedere client. Er is een nieuwe methode om een zorgplan op te stellen met het Meetinstrument Kwaliteit van Zorg. Download hier de beschijving.

Het is ook goed mogelijk om dit instrument te gebruiken om de doelen in het Zorgleefplan met de vier domeinen makkelijk en goed te bepalen. 

Een andere classificatiemethode die veel wordt toegepast is het Omaha System. Deze methode is bij uitstek geschikt om een indicatie op te stellen in de thuiszorgsituatie.