content image

Zorgplan maken in het verpleeghuis

De verpleeghuizen in Nederland bieden persoonsgerichte zorg die door deskundige en toegewijde medewerkers wordt geleverd. De verzorgenden stellen zelf op een planmatige wijze een zorgplan op dat op maat is en op maat blijft voor iedere client.

Speciaal voor verpleeghuizen is er een nieuwe methode om op planmatige wijze een persoonsgericht zorgplan op te stellen: het Mikzo®. De eigenschappen van deze methode:

  • In te zetten door verzorgenden
  • Compleet (inclusief de risicosignalering) 
  • Compact en zo regelarm als mogelijk
  • 100% conform het kwaliteitskader
  • Duidelijke omschrijving van de meetgebieden
  • Begrijpelijk voor client en het steunsysteem
  • Toe te passen in uw eigen dossiersysteem

Om te leren werken met deze classificatiemethode is er de lesmodule 'werken met het Mikzo®'. Deze module van vier lesuren is geschikt voor verpleegkundigen, teamleiders, EVV en VIG. ZINN in Haren (Gn) gebruikt de methode Mikzo (in Cura van Unit4).

Een andere classificatiemethode die veel wordt toegepast is het Omaha System. Deze methode is bij uitstek geschikt om een indicatie op te stellen in de thuiszorgsituatie. In de 'intramurale setting' is het Omaha System ook toepasbaar, met aanvullingen in verband met het geldende Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. ZorgvoorKennis zet eigen materiaal in dat goed aansluit bij alle eisen en wensen. Ook is er voor intramuraal een speciale handreiking. Bij de lesmodules stelt ZorgvoorKennis deze materialen beschikbaar, ook krijgen de deelnemers de boekjes ‘Handreiking werken met Omaha System’ en Zorgplan maken 2.0 (zie pagina Studieboeken).