content image

Lesmodule 'Indiceren in de thuiszorg met Omaha System'

Het normenkader is de basis voor de eendaagse training waarin HBOV aan de hand van casussen vaardig worden in het opstellen van een indicatie. Hierbij wordt ook de methode van intervisie ingezet.

Deze lesmodule is geschikt voor wijkverpleegkundigen, teamleiders, beleidsmedewerkers, interne coaches en interne trainers van (thuis)zorgteams.

De module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 287166. 

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'werken op basis van het Omaha System'

accreditatie V&VN 287160

Deze lesmodule is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, EVV, teamleiders en beleidsmedewerkers van (thuis)zorgteams. De module is voor extramuraal en intramuraal.

De lesmodule is ingezet bij onder andere Accolade Zorggroep, Careyn, Envida, De Rijnhoven, Woonzorggroep Samen, WVO, Zorgspectrum en Zorggroep Sint Maarten.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'train-de-trainer Omaha System'

accreditatie V&VN 287166

Deze lesmodule is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen, teamleiders, beleidsmedewerkers, interne coaches, interne trainers en medewerkers van zorgteams.

Deze lesmodule is ingezet bij onder andere Driezorg, Quarijn, ZINN en Zorgcirkel. De module is geschikt voor de thuiszorg en voor intramuraal.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule voor docenten 'Lesgeven met het Omaha System'

Deze lesmodule is bedoeld voor docenten bij een ROC. Deze lesmodule is ingezet bij onder andere ROC De Leygraaf.

Voor het HBO is er ook een module waarbij er een casussenset wordt meegeleverd.

De scholing voldoet aan de criteria van het Register leraren van het Onderwijsinstituut.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Zorgplan maken met het Mikzo®'

accreditatie V&VN 287176

Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden, EVV en interne coaches die (gaan) werken met de classificatiemethode Mikzo.

Zorggroep ZINN in de provincie Groningen werkt met het Mikzo in Cura.

Deze module past bij persoonsgerichte zorg en is met name geschikt voor intramuraal. Ook extramuraal is de methode in te zetten.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'EVV Plus'

Deze lesmodule is bedoeld voor EVV die intramuraal of extramuraal werkzaam zijn.

Een complete nascholing met actuele onderwerpen als classificeren, rapporteren en oplossingsgericht werken.

Deze lesmodule past bij persoonsgerichte zorg en er wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en het verbeteren van vaardigheden.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Persoonsgericht begeleiden van clienten'

Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in zorgorganisaties in verpleeghuizen en de thuiszorg.

De lesmodule is vernieuwend en sluit aan bij verandertrajecten om te voldoen aan de eisen van het Kwaliteitskader.

De lesmaterialen worden op maat gemaakt voor iedere zorgorganisatie om optimaal aan te sluiten bij de werkprocessen.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Persoonsgericht coachen door leidinggevenden'

Deze lesmodule is bedoeld voor leidinggevenden in verpleeghuizen, in de thuiszorg en in de wijkteams.

De innovatieopgave uit de Kwaliteitskaders is het uitgangspunt van deze module. Vanuit de leertheorie van Bandura, dit is een van de onderdelen van de training, worden de leidinggevenden in de rol gezet van inspirator van de teamleden. De leidinggevenden geven de koers aan en geven het voorbeeld als het gaat om het persoonsgericht werken. Dit blijkt een van de succesfactoren te zijn bij innovatietrajecten in de zorg.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het aanvraagformulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Meten en doelen stellen in het ZLP'

Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden, EVV en interne coaches die (gaan) werken met het Zorgleefplan. Deze module past bij persoonsgerichte zorg en is met name geschikt voor intramuraal. 

De deelnemers gaan aan de slag met de meetmethode, trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling, passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe, oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren en krijgen toegang tot een leerportaal voor de transfer van kennis.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'rapporteren op doelen en acties van het zorgplan'

Deze lesmodule is bedoeld verzorgenden en verpleegkundigen die intramuraal of extramuraal werkzaam zijn.

De lesmodule is ingezet bij onder andere Liberein. In de les laat de docent zien hoe het rapporteren op basis van het zorgplan vorm krijgt in het ECD, inclufief de regels van SOAP.

De module sluit aan op alle classificatiemethodes.

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!

content image

Lesmodule 'Onvrijwillige zorg'

Deze lesmodule is bedoeld verzorgenden en verpleegkundigen die intramuraal of extramuraal werkzaam zijn.

De deelnemers krijgen toegang tot een leerplatform met documenten en videomateriaal. In de training gaan zij praktisch aan de slag met kennis en vaardigheden.

Deze lesmodule is ingezet bij onder andere Charim. 

Inhoud en kosten

Vraag om een voorstel via het formulier bovenin het scherm!